Τεχνίτες στον Άλιμο

 

                                      ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΑΛΙΜΟΣ                                                 

 

                                   

Κλειδαράς, ανοιγματα σπιτιών, αυτοκινήτων, κλειδαριές ασφαλείας, χρηματοκιβώτια, immobilizer, πόρτες ασφαλείας.

                                           ΡΟΛΑ ΑΛΙΜΟΣ                                                      

 

                                   

 

                                     ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΛΙΜΟΣ                                               

                                 

                                   

 

                                        ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΑΛΙΜΟΣ                                                 

 

                                   

 

                                 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΛΙΜΟΣ                                              

 

                                   

 

                                     ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΛΙΜΟΣ                                                

 

                                   

 

                                      ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ΑΛΙΜΟΣ                                                

 

                                   

 

                                   ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΛΙΜΟΣ                                             

 

                                   

 

                                        ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΛΙΜΟΣ                                               

 

                                   

 

                          ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΑΛΙΜΟΣ                              

 

                                    

 

                                     ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΑΛΙΜΟΣ                                             

 

                                    

 

                              ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΙΜΟΣ                                   

 

                                    

 

                                    ΚΑΥΣΤΗΡΑΤΖΗΣ ΑΛΙΜΟΣ                                           

 

                                    

 

                                    ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΛΙΜΟΣ                                           

 

                                    

 

                               ΣΙΔΕΡΑΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΣ                                      

 

                                    

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ